Dette er min personlige (.no) profilside, en slags online portfolio / curriculum vitae.
Nettsiden er kodet fra bunnen av i AngularJS og presentert som HTML5 (SPA) med CSS3.

...mer info nedover siden ▼